Home

Informatie voor ouders

Op zoek naar betrouwbare informatie voor ouders en opvoeders voor op uw website? Gebruik de eenduidige en gevalideerde informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid.

Informatie voor jongeren

Wilt u jongeren voorzien van betrouwbare informatie over zaken als geld, seks of verslaving? Maak dan gebruik van de nieuwe online informatiebank voor jongeren van Stichting Opvoeden.nl.

Gemeenten

Wilt u ook ouders en opvoeders in uw gemeente betrouwbare informatie geven over opvoeden, opgroeien en gezondheid? Maak gebruik van onze publieke informatievoorziening.

Professionals

Stichting Opvoeden.nl vraagt de hulp van professionals om te zorgen dat de gevalideerde informatie actueel blijft en optimaal aansluit bij de vragen van ouders en opvoeders.

Scholen

Als school in het basis- of voortgezet onderwijs kunt u ook gebruik maken van de betrouwbare informatie voor ouders, opvoeders en jongeren. Bijvoorbeeld door de informatie op uw website te plaatsen.

Ouders en opvoeders
Jongeren
Gemeenten
Professionals
Scholen

Nieuws

26 november 2014 - Ouders hebben veel vragen over het mediagebruik van hun kinderen

Omgaan met media is voor ouders lastiger dan ‘gewone’ opvoedproblemen als zindelijkheid, gezond eten of school en leren. Die conclusies komen uit een onderzoek onder ruim 500 ouders met kinderen van 0-12 jaar. Het onderzoek is gehouden door het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van Stichting Opvoeden.nl.
Lees verder

27 oktober 2014 - Loes van der Meijs nieuw lid Raad van Toezicht

Wethouder drs. Loes van der Meijs van de gemeente Doetinchem is sinds kort lid van onze Raad van Toezicht. Mevrouw Van der Meijs is tevens lid van de VNG Commissie Onderwijs, Cultuur en Sport en van de subcommissie decentralisatie jeugdzorg. De rode draad in haar portefeuilles en carrière is Onderwijs- en Jeugdbeleid.
Lees verder

27 oktober 2014 - 'Landelijke informatie koppelen aan een lokaal aanbod'

Hoe kan de burger beter worden geïnformeerd over de vele veranderingen in het sociaal domein? Die vraag is actueler dan ooit, nu de decentralisaties voor de deur staan. Veel gemeenten zijn bezig om aan te geven wat er veranderd is. Maar geeft dat burgers ook antwoord op hun vragen? Daar is andere informatie voor nodig.
Lees verder

27 oktober 2014 - Opvoedinformatie van cjg.nl nu verhuisd naar Opvoeden.nl

De informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid die op CJG.nl stond, is verhuisd naar Opvoeden.nl. Met die nieuwe domeinnaam wil de Stichting Opvoeden.nl meer duidelijkheid creëren voor de doelgroep (a.s.) ouders en opvoeders. Ook is de doorgeleiding vanuit de landelijke inhoud naar lokale sites verbeterd.
Lees verder

27 oktober 2014 - Regelhulp.nl en Stichting Opvoeden.nl slaan handen ineen in belang van burger

Stichting Opvoeden.nl en Regelhulp.nl hebben de intentie uitgesproken om intensiever te gaan samenwerken. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het creëren van meer samenhang in de informatievoorziening naar de burgers én om gemeenten daarin te faciliteren. Beide organisaties zien ook mogelijkheden om kosten te besparen door op inhoudelijk, organisatorisch en ICT-gebied samen te werken.
Lees verder

27 oktober 2014 - Ook ouders van jongvolwassenen hebben behoefte aan betrouwbare opvoedinformatie

Ouders van pubers en jongvolwassenen (16 tot en met 23 jaar) hebben een grote behoefte aan deskundige informatie, zo blijkt uit onderzoek van Inge Sleeboom en Jo Hermanns, dat recent in opdracht van Stichting Opvoeden.nl is uitgevoerd. Ook wordt duidelijk over welke opvoedthema’s het dan moet gaan.
Lees verder

27 oktober 2014 - 'Nieuw lid Gebruikersraad

De Gebruikersraad, met daarin vertegenwoordigers van 7 gemeenten, heeft er een nieuw lid bij: Marijke Spoolder. Marijke is beleidsadviseur voor onder andere Jeugd en Onderwijs in gemeente Hengelo. Zij is als coördinator, samen met haar collega’s uit de regio Twente, betrokken bij Loes.nl.
Lees verder

27 oktober 2014 - Samenwerken aan voorlichting over preconceptiezorg

College Perinatale Zorg (CPZ) en Stichting Opvoeden.nl gaan de expertise bundelen om te komen tot eenduidige betrouwbare informatie voor mensen met een kinderwens.
Lees verder

Meer nieuws
Nieuwsbrief

Naar Opvoeden.nl

Betrouwbare opvoedinformatie

link

Naar Infovoorjou.nl

Betrouwbare jongereninformatie

link

Gemeenten

Aangesloten gemeenten en CJG's

link