De gevalideerde informatie voor ouders en opvoeders is continu in ontwikkeling

De CJG-informatiebank (CJG.nl) is al zeer compleet. En toch vinden wij een verdere verrijking van een aantal kernthema's belangrijk. Zo zorgen wij ervoor dat de informatiebank zo goed mogelijk aansluit op de nieuwe en bredere rol die het CJG krijgt in het kader van de transitie Jeugdzorg.

Altijd actuele informatie

Informatie is altijd in ontwikkeling. Wij zorgen er daarom voor dat de CJG-informatiebank actueel blijft en vragen daarbij de hulp van CJG-professionals. Zij kunnen immers als geen ander beoordelen of de informatie compleet en juist is en aansluit bij de vragen van ouders en opvoeders. Vanzelfsprekend staat het belang van de uiteindelijke doelgroep, ouders en opvoeders, voorop. Hun betrokkenheid zullen wij dan ook optimaal organiseren. Ook de Gebruikersraad (vertegenwoordiging van gemeenten en CJG’s) kan ideeën en voorstellen met betrekking tot de inhoud doorgeven. De landelijke kennis- en thema-instituten verrijken de CJG-informatiebank naar aanleiding van nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Landelijke Redactieraad

Stichting Opvoeden.nl zit de Landelijke Redactieraad (LRR) voor die de ingebrachte ideeën, tips en voorstellen beoordeeld. De LRR bestaat uit een team van lokale praktijkprofessionals voor toetsing aan de praktijk, een validatieteam voor de validatietoets en een tekstteam voor het begrijpelijk formuleren voor de doelgroep. Als de voorgestelde input inderdaad een verrijking is, wordt deze na validatie toegevoegd aan de CJG-informatiebank. Daarna krijgt de informatie ons keurmerk van betrouwbaarheid. Door middel van regelmatige updates komen alle aanpassingen met een vaste frequentie voor ouders en opvoeders beschikbaar op de CJG-websites, op CJG.nl en op Groeigids.nl.

Samenwerking met de GroeiGids

Stichting Opvoeden.nl werkt nauw samen met de redactie van de GroeiGids. De landelijke redactieraad ontwikkelt de content. Dit is de input voor de CJG-informatiebank (de websites) en vormt ook de basis voor de GroeiGids.

Wijzigingen bijhouden?

Wil je graag weten wat de laatste wijzigingen zijn in de informatie, kijk dan op de pagina 'Laatste wijzigingen'.

Meehelpen de informatie te verbeteren

Heb je suggesties hoe de informatie verbeterd of verrijkt kan worden voor ouders en opvoeders? Laat het ons weten. Gebruik het tipformulier of neem contact op met onze helpdesk.

Je vindt de gevalideerde informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid via steeds meer bestaande (digitale) kanalen en op de landelijke website CJG.nl.