Gebruikersraad

De informatie voor ouders en opvoeders is gevalideerd door landelijke kennis- en thema-instituten en een team van lokale praktijkprofessionals. Het redactieproces is daarmee goed ingericht.

Wat tot nu toe nog ontbrak was een Gebruikersraad waarin een afvaardiging van gemeenten, als belangrijke stakeholder, is vertegenwoordigd.

Leden van de Gebruikersraad

In de eerste week van juli 2012 is de Gebruikersraad opgestart. Een afvaardiging van zeven gemeenten nemen hierin plaats:

  1. Groningen
  2. Amsterdam
  3. Staphorst
  4. IJsselstein
  5. Krimpen aan de IJssel
  6. Nijmegen
  7. Heerenveen

Hiermee ontstaat een belangrijk orgaan dat meedenkt in de ontwikkeling, toepassing en gebruik van de opvoed- en opgroeiinformatie. De CJG-informatiebank is immers opgezet voor en door gemeenten om te voorzien in de behoefte van betrouwbare en vooral ook eenduidige informatievoorziening aan ouders en opvoeders.

Wat doet de Gebruikersraad?

Met de Gebruikersraad verwacht Stichting Opvoeden.nl de CJG-informatiebank nog beter te kunnen afstemmen op vragen en wensen vanuit gemeenten. De Gebruikersraad zal een belangrijke rol hebben om mee te denken met bestuurder en directie van Stichting Opvoeden.nl en als afvaardiging van alle gemeenten adviseren over lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de CJG-informatiebank.