Gebruikersraad

Stichting Opvoeden.nl heeft een Gebruikersraad waarin een afvaardiging van gemeenten, als belangrijke stakeholder, is vertegenwoordigd.

De Gebruikersraad van gemeenten is een belangrijk orgaan dat meedenkt in de ontwikkeling, toepassing en gebruik van de opvoed- en opgroeiinformatie voor ouders, opvoeders en jongeren. Deze publieke informatievoorziening is immers opgezet voor en door gemeenten om te voorzien in de behoefte van betrouwbare en vooral ook eenduidige informatie voor de doelgroep.

Leden van de Gebruikersraad

  • Amsterdam
  • Groningen
  • Heerenveen
  • Hengelo
  • IJsselstein
  • Krimpen aan de IJssel
  • Nijmegen
  • Staphorst
  • Leeuwarden

Wat doet de Gebruikersraad?

Met de Gebruikersraad verwacht Stichting Opvoeden.nl de informatievoorziening nog beter te kunnen afstemmen op vragen en wensen vanuit gemeenten. De Gebruikersraad zal een belangrijke rol hebben om mee te denken met bestuurder en directeur van Stichting Opvoeden.nl en te adviseren over lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de decentralisatie van de jeugdzorg.

Word lid!

Wil uw gemeente ook graag plaatsnemen in de Gebruikersraad? Dat kan, heel graag zelfs! Neem hiervoor contact op met onze helpdesk.