Keurmerk

Goedgekeurde informatie

 

 

 

 

 

 

Dit keurmerk betekent dat de informatie betrouwbaar en toegankelijk is.

Want als je als ouder of opvoeder een vraag hebt over het opvoeden, het opgroeien of over de gezondheid van je kind, dan wil je graag makkelijk en snel het juiste antwoord vinden.

De informatie is betrouwbaar en actueel

De informatie is betrouwbaar, omdat de informatie geschreven en getoetst wordt door de volgende kennis- en thema-instituten:

 • Erfocentrum
 • FIOM
 • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
 • Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)
 • Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
 • Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
 • Pharos
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Rutgers WPF
 • SOA AIDS Nederland
 • Stichting Adoptievoorzieningen
 • Trimbos
 • VeiligheidNL
 • Voedingscentrum

Deze instituten controleren of de informatie klopt volgens landelijk vastgestelde richtlijnen, protocollen en wetenschappelijke inzichten. Ze voeren de betrouwbaarheidstoets uit op basis van vooraf vastgestelde criteria.

Ook een team van professionals (waaronder een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een pedagoog en verschillende beroepsverenigingen) controleert of de informatie betrouwbaar is. Professionals staan dichtbij ouders. Zij kijken daarom of de informatie actueel is en goed aansluit op de praktijk en op de vragen van ouders.

De informatie is toegankelijk

De informatie wordt getoetst op haar toegankelijkheid. Dit betekent dat de informatie aantrekkelijk, leesbaar en begrijpelijk is opgeschreven. Dus geen ingewikkelde, lange teksten. Maar wel korte, simpele teksten met een duidelijke structuur, tussenkopjes, opsommingen en interne links. En het betekent ook dat de informatie vindbaar is, door de juiste trefwoorden te gebruiken.

Periodiek wordt feedback gevraagd aan ouders en opvoeders om te onderzoeken of de informatie toegankelijk is en goed aansluit op de vragen van ouders.

Naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij jou in de buurt

In de teksten vind je uitleg en tips over allerlei verschillende onderwerpen waar je als ouder vragen over kunt hebben. Maar misschien heb je toch nog andere vragen, wil je graag persoonlijk advies of zoek je hulp. Dan kun je het beste terecht bij het CJG bij jou in de buurt.

Helpdesk

Stichting Opvoeden.nl beheert de informatie waar het keurmerk bij staat. Als je denkt dat de informatie niet klopt, kun je dit te melden bij de helpdesk: helpdesk@stichtingopvoeden.nl.