Keurmerk Gevalideerde Opvoedinformatie

Dit keurmerk betekent dat de informatie gevalideerd is, dat wil zeggen: betrouwbaar en toegankelijk.

Want als ouders of opvoeders vragen hebben over het opvoeden, het opgroeien of over de gezondheid van hun kinderen, dan willen ze graag makkelijk en snel het juiste antwoord vinden.

Betrouwbaar

De informatie is betrouwbaar, omdat ze inhoudelijk getoetst wordt door landelijke kennis- en thema-instituten. Zij controleren op basis van vooraf vastgestelde criteria of de informatie klopt volgens landelijk vastgestelde richtlijnen, protocollen en wetenschappelijke inzichten.

Ook een team van professionals en betrokken beroepsverenigingen toetsen of de informatie betrouwbaar is. Professionals staan dichtbij ouders. Zij kijken daarom of de informatie actueel is en goed aansluit op de praktijk en op de vragen en behoeften van ouders.

Toegankelijk

Het tekstteam toetst of de informatie toegankelijk is voor ouders en opvoeders. Dit betekent dat de informatie toepasbaar, leesbaar, begrijpelijk en aantrekkelijk is opgeschreven. Dus geen ingewikkelde, lange teksten. Maar wel korte teksten met een duidelijke kernboodschap en praktische tips.

Toegankelijk betekent ook dat de informatie goed vindbaar is. Dat doen we door een logische navigatie toe te passen en de juiste trefwoorden te gebruiken.

Ouders worden bovendien zelf ook structureel betrokken bij het redactieproces, zodat we ze kunnen vragen of ze de informatie zelf ook toegankelijk vinden en aansluitend op hun vragen en behoeften.

Verwijzing naar meer informatie en hulp

In de teksten vinden ouders uitleg en tips over allerlei verschillende onderwerpen. Maar misschien hebben ze nog meer vragen, willen ze graag persoonlijk advies of zoeken ze hulp. Daarom verwijzen we ze ook altijd door naar specifieke informatie van betrouwbare partijen en naar hulp en ondersteuning in hun eigen gemeente.