Kwaliteitsonderzoek

De CJG-informatiebank bestaat inmiddels uit ruim 2400 teksten met eenduidige en gevalideerde informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders en opvoeders. Je vindt de informatie op de CJG-websites van gemeenten of op de landelijke website CJG.nl.

Stichting Opvoeden.nl wil graag weten of de informatie aansluit op de behoeften van ouders en opvoeders en of de informatie toegankelijk is.

Validatieproces

Zowel de huidige als toekomstige teksten worden structureel getoetst op betrouwbaarheid en toegankelijkheid door de beroepsverenigingen, kennis- en thema-instituten en een team van praktijkprofessionals. Samen vormen zij de Landelijke Redactie Raad.

Aansluiten op behoeften ouders en opvoeders

Een andere manier om te kunnen beoordelen of de CJG-informatiebank aansluit op de behoeften van ouders en opvoeders, is het doen van onderzoek. Stichting Opvoeden.nl laat daarom regelmatig onderzoek uitvoeren onder ouders en opvoeders naar onder andere de toegankelijkheid, begrijpelijkheid, leesbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, vindbaarheid en toepasbaarheid van de informatie uit de CJG-informatiebank.

Webstatistieken

Stichting Opvoeden.nl houdt webstatistieken bij van de landelijke website CJG.nl. Als bekend is welke informatie ouders en opvoeders vaak raadplegen en welke informatie ze zoeken, kan de informatie beter aangesloten worden op hun behoeften. Stichting Opvoeden.nl heeft daarom als doel om op termijn ook de statistieken te analyseren van alle CJG-websites die de CJG-informatiebank gebruiken.