Nieuwsberichten 2015

Maart 2015 - 95 gemeenten kiezen voor betrouwbare jongereninformatie op lokale jongerensites

De betrouwbare informatie van jongerenwebsite Infovoorjou.nl is inmiddels door 95 gemeenten opgenomen op de lokale jongerenwebsites. Hiermee slaan Nederlandse gemeenten een slag binnen het huidige jeugdzorgbeleid. Onder andere de gemeenten Maastricht, Utrecht en Ede behoren tot de aangesloten gemeenten. Ook Jouwggd.nl heeft de informatie overgenomen.

Dankzij het opnemen van betrouwbare jongereninformatie kan de jeugd uit de gemeenten op de lokale jongerensites terecht voor informatie over allerhande onderwerpen die zij in het dagelijks leven tegenkomen: van huiswerk maken en social media gebruiken tot afspraken maken met je ouders en zakgeld krijgen.

De teksten van Infovoorjou.nl komen tot stand door jeugdzorgdeskundigen uit de wetenschap en de praktijk, zoals het Nibud, Rutgers, School en Veiligheid, Mediaopvoeding.nl en Trimbos. Bovendien beoordeelt een jongerenpanel de teksten maandelijks op leesbaarheid, inhoud en relevantie. Hierdoor is de content volledig afgestemd op de doelgroep: jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Voor de doelgroep tot 12 jaar wordt er op Infovoorjou.nl doorgelinkt naar een pagina met kinderteksten. Deze worden ook verspreid via de site van de Kindertelefoon.

Benieuwd of ook uw gemeente de betrouwbare jongereninformatie aanbiedt? Klik hier voor een overzicht.

Maart 2015 - Animatie voor gemeenten: De zoektocht van ouders

De meeste ouders beginnen hun zoektocht naar informatie vooral via Google. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel belang wordt gehecht aan de betrouwbaarheid hiervan. Maar er is zo veel via internet te vinden. Hoe vinden ze betrouwbare opvoedinformatie en hulp in de buurt? Bekijk in de animatie De zoektocht van ouders hoe gemeenten dat kunnen bereiken.

Maart 2015 - Eenduidige betrouwbare préconceptievoorlichting voor mensen met een kinderwens

In het najaar van 2014 hebben het College Perinatale Zorg (CPZ) en Stichting Opvoeden.nl een pilot uitgevoerd om de preconceptievoorlichting op de websites van beide organisaties – Strakszwangerworden.nl en Opvoeden.nl - actueel, kloppend en samenhangend te maken en te houden. In februari 2015 is de pilot geëvalueerd en is de conclusie getrokken dat de gehanteerde werkwijze succesvol heeft gewerkt. Meldingen van nieuwe ontwikkelingen zijn op een efficiënte en effectieve manier getoetst door experts betrokken bij zowel het CPZ als bij de Landelijke Redactieraad van de Stichting Opvoeden.nl en na redactie opgenomen in de informatiebron. Op basis hiervan is besloten de werkwijze van de pilot vanaf 2015 voort te zetten en structureel te implementeren. College Perinatale Zorg en Stichting Opvoeden.nl hebben structurele afspraken gemaakt om de expertise van alle betrokken samenwerkingspartners blijvend in te zetten voor actualisatie en validatie van de informatie aan mensen met een kinderwens. Zo ontstaat er één landelijke bron met betrouwbare digitale informatie dat gebruikt kan worden in de communicatie naar de doelgroep. Het Erfocentrum doet de eindredactie volgens de uitgangspunten voor betrouwbaarheid, leesbaarheid, vindbaarheid en toegankelijkheid. Op deze manier is de meest actuele informatie over kinderwens steeds te zien op de websites Opvoeden.nl en Strakszwangerworden.nl en kan deze tevens worden doorgezet naar diverse lokale websites.

Januari 2015 - Factsheet voor gemeenten: online opvoedinformatie

De VNG publiceerde een factsheet over onze online opvoedinformatie. Het geeft een goed overzicht van de mogelijkheden en enkele voorbeelden uit de praktijk. Het aanbieden van informatie aan inwoners over opvoeden, opgroeien en gezondheid is een publieke taak van de gemeente. Goede informatie is een belangrijke bouwsteen voor preventiebeleid. Daarom kan ook uw gemeente gebruik maken van de actuele en betrouwbare online opvoedinformatie van de Stichting Opvoeden.nl. De VNG financiert dit namens de gemeenten van uit het Transitiearrangement. In deze factsheet leest u alles over de mogelijkheden.

27 januari 2015 - Onderwijs en zorg komen samen op NOT-congres

In de periode waar een kind naar school gaat, gebeurt veel: huiswerk, eindexamens, goede cijfers halen, problemen met docenten, pesten.... De eerste dagen zijn altijd spannend, maar één ding is zeker: de komende jaren brengt het kind een groot deel van de tijd op school door met leren, spelen, vrienden maken en een basis leggen voor de rest van het leven. De ouders spelen hierin een belangrijke rol. Gezondheid en onderwijs hangen nauw samen. Aandacht voor de gezondheid van leerlingen levert een aantoonbare bijdrage aan betere leerprestaties. Op Opvoeden.nl vinden ouders alle informatie die ze nodig hebben over de gezonde ontwikkeling van hun kind: van sporten en voeding tot huiswerk en pesten. Dinsdag 27 januari staat Stichting Opvoeden.nl samen met de Gezonde School op het NOT-congres in de Jaarbeurs Utrecht.