Nieuwsberichten 2015

Oktober 2015 - Nieuw in de kraamzorg: tipkaartjes Opvoeden.nl

In de kraamzorg is een run ontstaan op de tipkaartjes van Opvoeden.nl. Kraamverzorgers en kraamzorgorganisaties delen deze uit in kraamgezinnen om ouders door te verwijzen naar betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Stichting Opvoeden.nl stelt de kaartjes gratis beschikbaar. Lees verder

Oktober 2015 - Interview voorzitter Medezeggenschapsraad CJG Rijnmond

Sinds de oprichting van het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond zijn ouders uit de regio betrokken bij het meedenken en praten over de beleidsvorming binnen het CJG en de informatievoorziening voor ouders. Deze Medezeggenschapsraad doet mee aan de pilot Ouderparticipatie van Stichting Opvoeden.nl, die opvoedinformatie voor ouders verzamelt. Lees verder

5 oktober 2015 - Lancering nieuwe thema Ouderschap

Uit diverse onderzoeken blijkt dat ouders behoefte hebben aan adviezen over situaties die alle ouders aangaan, zoals het combineren van werk en kinderen of de gezinssamenstelling na een scheiding. Om ervoor te zorgen dat gemeenten in die behoefte kunnen voorzien, is dit jaar informatie over ouderschap ontwikkeld. Lees verder

September 2015 - Gemeente Leeuwarden in Gebruikersraad Stichting Opvoeden.nl

Ouders en opvoeders uit de gemeente Leeuwarden kunnen voor opvoedvragen terecht op  de nieuwe website​ Opvoedpuntleeuwarden.nl. Behalve spreekuren en telefonisch advies,  biedt het Opvoedpunt digitale informatievoorziening. Deze bestaat uit de content van Opvoeden.nl. Om actief betrokken te zijn, treden de gemeente Leeuwarden en GGD Fryslân toe tot de Gebruikersraad van Stichting Opvoeden.nl. ,,Op deze manier praten we rechtstreeks mee over de informatievoorziening aan ouders,” vertelt Aliza Visser, communicatiemedewerker bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD Fryslân. Lees verder

Juli 2015 - Wethouder Jannie Visscher: ‘Vertel ouders over betrouwbare opvoedinformatie’

Door de transitie jeugdzorg zijn sommige Centra voor Jeugd en Gezin in naam of opzet veranderd. Het blijft een bekende plek waar ouders met vragen over opvoeding terecht kunnen. Maar ze kunnen op meer plekken terecht: bij het consultatiebureau, de GGD, scholen, huisartsen. Veel gemeenten verwijzen ook door naar Opvoeden.nl. Als het aan wethouder Jannie Visscher ligt, worden dat er alleen maar meer. Lees verder

Juli 2015 - Wethouder René Peeters over Opvoeden.nl: ‘Objectieve opvoedinformatie is van groot belang’

Gemeenten kunnen nog meer resultaat behalen op het gebied van preventieve informatievoorziening vindt Corrie Noom, voormalig wethouder in Zaanstad. Ze adviseert om volop gebruik te maken van de opvoedinformatie van Opvoeden.nl. René Peeters, wethouder Jeugd in Almere, beaamt dat. ,,Iedereen heeft zijn mening en ideeën over hoe je moet opvoeden, maar het is van groot belang dat er objectieve informatie beschikbaar is.” Lees verder

Juni 2015 - Stichting Opvoeden.nl en CJG Rijnmond in LifestyleXperience Plus van RTL 4

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond en Stichting Opvoeden.nl besteden zaterdag 6 juni in het programma LifestyleXperience Plus aandacht aan het belang van betrouwbare opvoedinformatie en doorverwijzing naar hulp in de buurt. Centraal staat overgewicht bij kinderen. Voor onder meer tips over het voorkomen van overgewicht kunnen ouders terecht op Opvoeden.nl. Het CJG Rijnmond biedt daarbij een speciaal programma aan. Lees verder en bekijk de uitzendinghttp://tinyurl.com/odn9x8h

Maart 2015 - 95 gemeenten kiezen voor betrouwbare jongereninformatie op lokale jongerensites

De betrouwbare informatie van jongerenwebsite Infovoorjou.nl is inmiddels door 95 gemeenten opgenomen op de lokale jongerenwebsites. Hiermee slaan Nederlandse gemeenten een slag binnen het huidige jeugdzorgbeleid. Onder andere de gemeenten Maastricht, Utrecht en Ede behoren tot de aangesloten gemeenten. Ook Jouwggd.nl heeft de informatie overgenomen. Benieuwd of ook uw gemeente de betrouwbare jongereninformatie aanbiedt? Klik hier voor een overzicht. Lees verder

Maart 2015 - Animatie voor gemeenten: De zoektocht van ouders

De meeste ouders beginnen hun zoektocht naar informatie vooral via Google. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel belang wordt gehecht aan de betrouwbaarheid hiervan. Maar er is zo veel via internet te vinden. Hoe vinden ze betrouwbare opvoedinformatie en hulp in de buurt? Bekijk in de animatie De zoektocht van ouders hoe gemeenten dat kunnen bereiken.

Maart 2015 - Eenduidige betrouwbare préconceptievoorlichting voor mensen met een kinderwens

In het najaar van 2014 hebben het College Perinatale Zorg (CPZ) en Stichting Opvoeden.nl een pilot uitgevoerd om de preconceptievoorlichting op de websites van beide organisaties – Strakszwangerworden.nl en Opvoeden.nl - actueel, kloppend en samenhangend te maken en te houden. In februari 2015 is de pilot geëvalueerd en is de conclusie getrokken dat de gehanteerde werkwijze succesvol heeft gewerkt. Lees verder

Januari 2015 - Factsheet voor gemeenten: online opvoedinformatie

De VNG publiceerde een factsheet over onze online opvoedinformatie. Het geeft een goed overzicht van de mogelijkheden en enkele voorbeelden uit de praktijk. Het aanbieden van informatie aan inwoners over opvoeden, opgroeien en gezondheid is een publieke taak van de gemeente. Goede informatie is een belangrijke bouwsteen voor preventiebeleid. Daarom kan ook uw gemeente gebruik maken van de actuele en betrouwbare online opvoedinformatie van de Stichting Opvoeden.nl. De VNG financiert dit namens de gemeenten van uit het Transitiearrangement. In deze factsheet leest u alles over de mogelijkheden.

Januari 2015 - Onderwijs en zorg komen samen op NOT-congres

In de periode waar een kind naar school gaat, gebeurt veel: huiswerk, eindexamens, goede cijfers halen, problemen met docenten, pesten.... De eerste dagen zijn altijd spannend, maar één ding is zeker: de komende jaren brengt het kind een groot deel van de tijd op school door met leren, spelen, vrienden maken en een basis leggen voor de rest van het leven. De ouders spelen hierin een belangrijke rol. Gezondheid en onderwijs hangen nauw samen. Aandacht voor de gezondheid van leerlingen levert een aantoonbare bijdrage aan betere leerprestaties. Op Opvoeden.nl vinden ouders alle informatie die ze nodig hebben over de gezonde ontwikkeling van hun kind: van sporten en voeding tot huiswerk en pesten. Dinsdag 27 januari staat Stichting Opvoeden.nl samen met de Gezonde School op het NOT-congres in de Jaarbeurs Utrecht.