Nieuwsberichten 2015

Wethouder René Peeters over Opvoeden.nl: ‘Objectieve opvoedinformatie is van groot belang’

Gemeenten kunnen nog meer resultaat behalen op het gebied van preventieve informatievoorziening vindt Corrie Noom, voormalig wethouder in Zaanstad. Ze adviseert om volop gebruik te maken van de opvoedinformatie van Opvoeden.nl. René Peeters, wethouder Jeugd in Almere, beaamt dat. ,,Iedereen heeft zijn mening en ideeën over hoe je moet opvoeden, maar het is van groot belang dat er objectieve informatie beschikbaar is.”

Breed gebruik

Na 5 jaar vertrekt Corrie Noom als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Opvoeden.nl. ,,Zo goed als alle gemeenten zijn aangesloten op de opvoedinformatie. Dat is een mooi succes. Ik denk dat preventieve informatievoorziening de komende tijd blijvend benadrukt moet worden. De opgave voor de toekomst is om Opvoeden.nl in gemeenten breed te laten gebruiken door bijvoorbeeld professionals, de kinderopvang en het onderwijs.” Daar zet haar opvolger, de nieuwe voorzitter René Peeters, zich voor in. ,,Samen met andere leden van de Raad van Toezicht wil ik de gemeenten die op dit moment geen gebruik maken van Opvoeden.nl, stimuleren om dat wel te gaan doen. Dit bereiken we onder meer door het gesprek aan te gaan en het bespreekbaar te maken in de VNG-commissies.”

Betrouwbaar en vindbaar

De VNG financiert Stichting Opvoeden.nl vanuit het Transitiearrangement. Gemeenten kunnen zonder extra kosten hiervan gebruik maken. Dat juicht Noom toe. ,,Het bijzondere aan deze informatie is dat het betrouwbaar is. Er werken allerlei kennis- en thema-instituten aan mee.” Bovendien hamert ze op de goede vindbaarheid hiervan. ,,Ouders kloppen niet alleen bij de gemeente aan voor hulp. Ze zoeken via Google en komen dan bij allerlei websites terecht.” Stichting Opvoeden.nl investeert in vindbaarheid, zodat de betrouwbare informatie hoog in de zoekmachine verschijnt. Gemeenten kunnen hun lokale jeugdhulp activiteiten en adressen aan de landelijke website toevoegen. ,,Zo weten ouders waar ze voor antwoorden op meer vragen, terecht kunnen.”

Door zijn achtergrond in het onderwijs maakt Peeters zich extra sterk voor de goede opvoeding van jongeren. ,,Ik heb heel veel zaken in de eerste levensfasen verkeerd zien gaan. Die ouders hebben behoefte aan hulp en willen tijdens het opvoeden goede dingen doen. In mijn eigen gemeente vestig ik extra aandacht op het thema opvoeden.”

Juni 2015 - Stichting Opvoeden.nl en CJG Rijnmond in LifestyleXperience Plus van RTL 4

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond en Stichting Opvoeden.nl besteden zaterdag 6 juni in het programma LifestyleXperience Plus aandacht aan het belang van betrouwbare opvoedinformatie en doorverwijzing naar hulp in de buurt. Centraal staat overgewicht bij kinderen. Voor onder meer tips over het voorkomen van overgewicht kunnen ouders terecht op Opvoeden.nl. Het CJG Rijnmond biedt daarbij een speciaal programma aan. ,,Wij kunnen ouders ondersteunen door te adviseren hoe ze de online opvoedinformatie kunnen toepassen in de praktijk,” vertelt Cathelijn van Baar, jeugdverpleegkundige. Wanneer er intensievere begeleiding nodig is, wordt er in Krimpen aan den IJssel een programma aangeboden waarin zowel een fysiotherapeut, diëtiste en psycholoog met ouders en kinderen aan de slag gaan.

Overgewicht bij kinderen is een groeiend probleem. Daarom stellen het CJG Rijnmond en Stichting Opvoeden.nl dit aan de kaak in het televisieprogramma. Ouders zoeken op het internet naar hulp en advies. ,,Er is ontzettend veel informatie te vinden. Ga als ouder te rade bij een website waarvan de informatie getoetst is door landelijke kennis- en thema-instituten en praktijkprofessionals. Je vindt op Opvoeden.nl tips over gezond eten en bewegen. Bovendien word je als ouder toegeleid naar het lokale Centrum voor Jeugd en Gezin waar een arts of verpleegkundige verder kan helpen,” zegt Roxanne Sebes van Stichting Opvoeden.nl. De ouder kan op Opvoeden.nl onder meer een filmpje van het Voedingscentrum bekijken, waarin te zien is aan welke eetverleidingen kinderen dagelijks worden blootgesteld.

Bekijk de uitzending: http://tinyurl.com/odn9x8h 

Maart 2015 - 95 gemeenten kiezen voor betrouwbare jongereninformatie op lokale jongerensites

De betrouwbare informatie van jongerenwebsite Infovoorjou.nl is inmiddels door 95 gemeenten opgenomen op de lokale jongerenwebsites. Hiermee slaan Nederlandse gemeenten een slag binnen het huidige jeugdzorgbeleid. Onder andere de gemeenten Maastricht, Utrecht en Ede behoren tot de aangesloten gemeenten. Ook Jouwggd.nl heeft de informatie overgenomen.

Dankzij het opnemen van betrouwbare jongereninformatie kan de jeugd uit de gemeenten op de lokale jongerensites terecht voor informatie over allerhande onderwerpen die zij in het dagelijks leven tegenkomen: van huiswerk maken en social media gebruiken tot afspraken maken met je ouders en zakgeld krijgen.

De teksten van Infovoorjou.nl komen tot stand door jeugdzorgdeskundigen uit de wetenschap en de praktijk, zoals het Nibud, Rutgers, School en Veiligheid, Mediaopvoeding.nl en Trimbos. Bovendien beoordeelt een jongerenpanel de teksten maandelijks op leesbaarheid, inhoud en relevantie. Hierdoor is de content volledig afgestemd op de doelgroep: jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Voor de doelgroep tot 12 jaar wordt er op Infovoorjou.nl doorgelinkt naar een pagina met kinderteksten. Deze worden ook verspreid via de site van de Kindertelefoon.

Benieuwd of ook uw gemeente de betrouwbare jongereninformatie aanbiedt? Klik hier voor een overzicht.

Maart 2015 - Animatie voor gemeenten: De zoektocht van ouders

De meeste ouders beginnen hun zoektocht naar informatie vooral via Google. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel belang wordt gehecht aan de betrouwbaarheid hiervan. Maar er is zo veel via internet te vinden. Hoe vinden ze betrouwbare opvoedinformatie en hulp in de buurt? Bekijk in de animatie De zoektocht van ouders hoe gemeenten dat kunnen bereiken.

Maart 2015 - Eenduidige betrouwbare préconceptievoorlichting voor mensen met een kinderwens

In het najaar van 2014 hebben het College Perinatale Zorg (CPZ) en Stichting Opvoeden.nl een pilot uitgevoerd om de preconceptievoorlichting op de websites van beide organisaties – Strakszwangerworden.nl en Opvoeden.nl - actueel, kloppend en samenhangend te maken en te houden. In februari 2015 is de pilot geëvalueerd en is de conclusie getrokken dat de gehanteerde werkwijze succesvol heeft gewerkt. Meldingen van nieuwe ontwikkelingen zijn op een efficiënte en effectieve manier getoetst door experts betrokken bij zowel het CPZ als bij de Landelijke Redactieraad van de Stichting Opvoeden.nl en na redactie opgenomen in de informatiebron. Op basis hiervan is besloten de werkwijze van de pilot vanaf 2015 voort te zetten en structureel te implementeren. College Perinatale Zorg en Stichting Opvoeden.nl hebben structurele afspraken gemaakt om de expertise van alle betrokken samenwerkingspartners blijvend in te zetten voor actualisatie en validatie van de informatie aan mensen met een kinderwens. Zo ontstaat er één landelijke bron met betrouwbare digitale informatie dat gebruikt kan worden in de communicatie naar de doelgroep. Het Erfocentrum doet de eindredactie volgens de uitgangspunten voor betrouwbaarheid, leesbaarheid, vindbaarheid en toegankelijkheid. Op deze manier is de meest actuele informatie over kinderwens steeds te zien op de websites Opvoeden.nl en Strakszwangerworden.nl en kan deze tevens worden doorgezet naar diverse lokale websites.

Januari 2015 - Factsheet voor gemeenten: online opvoedinformatie

De VNG publiceerde een factsheet over onze online opvoedinformatie. Het geeft een goed overzicht van de mogelijkheden en enkele voorbeelden uit de praktijk. Het aanbieden van informatie aan inwoners over opvoeden, opgroeien en gezondheid is een publieke taak van de gemeente. Goede informatie is een belangrijke bouwsteen voor preventiebeleid. Daarom kan ook uw gemeente gebruik maken van de actuele en betrouwbare online opvoedinformatie van de Stichting Opvoeden.nl. De VNG financiert dit namens de gemeenten van uit het Transitiearrangement. In deze factsheet leest u alles over de mogelijkheden.

27 januari 2015 - Onderwijs en zorg komen samen op NOT-congres

In de periode waar een kind naar school gaat, gebeurt veel: huiswerk, eindexamens, goede cijfers halen, problemen met docenten, pesten.... De eerste dagen zijn altijd spannend, maar één ding is zeker: de komende jaren brengt het kind een groot deel van de tijd op school door met leren, spelen, vrienden maken en een basis leggen voor de rest van het leven. De ouders spelen hierin een belangrijke rol. Gezondheid en onderwijs hangen nauw samen. Aandacht voor de gezondheid van leerlingen levert een aantoonbare bijdrage aan betere leerprestaties. Op Opvoeden.nl vinden ouders alle informatie die ze nodig hebben over de gezonde ontwikkeling van hun kind: van sporten en voeding tot huiswerk en pesten. Dinsdag 27 januari staat Stichting Opvoeden.nl samen met de Gezonde School op het NOT-congres in de Jaarbeurs Utrecht.