Nieuwsberichten 2014

26 november 2014 - Ouders hebben veel vragen over het mediagebruik van hun kinderen

Omgaan met media is voor ouders lastiger dan ‘gewone’ opvoedproblemen als zindelijkheid, gezond eten of school en leren. Die conclusies komen uit een onderzoek onder ruim 500 ouders met kinderen van 0-12 jaar. Het onderzoek is gehouden door het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van Stichting Opvoeden.nl.
Lees verder

27 oktober 2014 - Loes van der Meijs nieuw lid Raad van Toezicht

Wethouder drs. Loes van der Meijs van de gemeente Doetinchem is sinds kort lid van onze Raad van Toezicht. Mevrouw Van der Meijs is tevens lid van de VNG Commissie Onderwijs, Cultuur en Sport en van de subcommissie decentralisatie jeugdzorg. De rode draad in haar portefeuilles en carrière is Onderwijs- en Jeugdbeleid.
Lees verder

27 oktober 2014 - 'Landelijke informatie koppelen aan een lokaal aanbod'

Hoe kan de burger beter worden geïnformeerd over de vele veranderingen in het sociaal domein? Die vraag is actueler dan ooit, nu de decentralisaties voor de deur staan. Veel gemeenten zijn bezig om aan te geven wat er veranderd is. Maar geeft dat burgers ook antwoord op hun vragen? Daar is andere informatie voor nodig.
Lees verder

27 oktober 2014 - Opvoedinformatie van cjg.nl nu verhuisd naar Opvoeden.nl

De informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid die op CJG.nl stond, is verhuisd naar Opvoeden.nl. Met die nieuwe domeinnaam wil de Stichting Opvoeden.nl meer duidelijkheid creëren voor de doelgroep (a.s.) ouders en opvoeders. Ook is de doorgeleiding vanuit de landelijke inhoud naar lokale sites verbeterd.
Lees verder

27 oktober 2014 - Regelhulp.nl en Stichting Opvoeden.nl slaan handen ineen in belang van burger

Stichting Opvoeden.nl en Regelhulp.nl hebben de intentie uitgesproken om intensiever te gaan samenwerken. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het creëren van meer samenhang in de informatievoorziening naar de burgers én om gemeenten daarin te faciliteren. Beide organisaties zien ook mogelijkheden om kosten te besparen door op inhoudelijk, organisatorisch en ICT-gebied samen te werken.
Lees verder

27 oktober 2014 - Ook ouders van jongvolwassenen hebben behoefte aan betrouwbare opvoedinformatie

Ouders van pubers en jongvolwassenen (16 tot en met 23 jaar) hebben een grote behoefte aan deskundige informatie, zo blijkt uit onderzoek van Inge Sleeboom en Jo Hermanns, dat recent in opdracht van Stichting Opvoeden.nl is uitgevoerd. Ook wordt duidelijk over welke opvoedthema’s het dan moet gaan.
Lees verder

27 oktober 2014 - 'Nieuw lid Gebruikersraad

De Gebruikersraad, met daarin vertegenwoordigers van 7 gemeenten, heeft er een nieuw lid bij: Marijke Spoolder. Marijke is beleidsadviseur voor onder andere Jeugd en Onderwijs in gemeente Hengelo. Zij is als coördinator, samen met haar collega’s uit de regio Twente, betrokken bij Loes.nl.
Lees verder

27 oktober 2014 - Samenwerken aan voorlichting over preconceptiezorg

College Perinatale Zorg (CPZ) en Stichting Opvoeden.nl gaan de expertise bundelen om te komen tot eenduidige betrouwbare informatie voor mensen met een kinderwens.
Lees verder

20 juni 2014 - Stichting Opvoeden.nl ondertekent Pledge Alles is Gezondheid...

Ja! Wij, Stichting Opvoeden.nl, willen ons verbinden aan het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid…. We zijn blij dat dit programma er is, want de gezondheid van veel mensen in Nederland kan nog veel beter. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. De doelstelling van onze stichting is immers het bevorderen van het gezond opvoeden, opgroeien en ontwikkelen van een kind.
Lees verder

5 juni 2014 - Nieuw: betrouwbare jongereninformatie mét verwijzing naar uw gemeente

Jongeren uit uw gemeente bereiken met betrouwbare informatie. Hoe doet u dat? Ze starten hun zoektocht immers vaak bij Google. Het is dus noodzakelijk om daar goed vindbaar te zijn. Daarom is Stichting Opvoeden.nl één landelijke website gestart als centrale vindplaats van betrouwbare informatie voor jongeren: www.infovoorjou.nl. Uiteraard mét een goede doorgeleiding naar uw gemeente.
Lees verder

5 juni 2014 - Gemeente Eindhoven zet in op burgerkracht binnen het sociale domein

Met de komende decentralisaties krijgen gemeenten de regie over een groot deel van het sociale domein. Dat biedt kansen om de burger vanuit één lokaal loket verschillende diensten aan te bieden. De uitdaging is om centrale informatie relevant te maken voor lokale doelgroepen. Jonas Onland van de gemeente Eindhoven licht toe hoe zijn gemeente voorsorteert op deze verandering, onder andere met behulp van de content van Stichting Opvoeden.nl.
Lees verder

5 juni 2014 - Directeur Augeo: 'Gemeenten ondersteunen in strijd kindermishandeling'

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het voorkomen van kindermishandeling, meent Mariëlle Dekker, directeur van Augeo. Naar aanleiding van het onderzoek van de Kinderombudsman naar kindermishandeling hebben Augeo, de Bernard van Leer Foundation en Stichting Kinderpostzegels hun aanbod gebundeld in een Kind Veilig Preventie Pakket. Dekker: “Samen met Stichting Opvoeden.nl willen we gemeenten ondersteunen met een inhoudelijke impuls.”
Lees verder

5 juni 2014 - Categorie Uitgelicht - aansluiten op de actualiteit

Wilt u actuele onderwerpen uit de gevalideerde informatie van Stichting Opvoeden.nl graag extra aandacht geven? Maak dan gebruik van de nieuwe functie Categorie Uitgelicht!
Lees verder

5 juni 2014 - Met Ouders Online werken aan mediaopvoeding

Ouders Online en Stichting Opvoeden.nl hebben een gezamenlijk belang: ervoor zorgen dat ouders betrouwbare antwoorden krijgen op hun vragen, ook als die gaan over omgaan met media!
Lees verder

5 juni 2014 - Vechtscheiding: kijken door de ogen van het kind

Echtscheidingen kunnen voor kinderen traumatisch zijn. Met een online podium biedt stichting Villa Pinedo kinderen een plek waar zij hun verhaal kwijtkunnen en ervaringen kunnen delen. Bovendien steken ouders hier iets op van wat er in kinderen omgaat. “Dankzij de samenwerking met Stichting Opvoeden.nl bereikt deze schat aan praktijkervaring een brede doelgroep”, vertelt Marsha Pinedo, oprichter van Villa Pinedo.
Lees verder

5 juni 2014 - Groot informatiebereik dankzij samenwerking met GroeiGids

Stichting Opvoeden.nl werkt al sinds 2011 intensief samen met de GroeiGids: deze boekjes bieden voorlichting van kinderwens tot aan volwassenheid. De informatie komt van Stichting Opvoeden.nl. “Dankzij de samenwerking komt betrouwbare informatie via verschillende kanalen bij de juiste doelgroep”, vertelt Anneke Kesler van de GroeiGids.
Lees verder

5 juni 2014 - Lees actuele blogs op Broedplaats Opvoeden.nl

Leonard Geluk, voorzitter van de Transitiecommissie Stelselverandering Jeugd, vindt het jammer dat onderwijs en jeugdhulp verschillende werelden zijn. En Remco Pijpers van MijnKindOnline ziet opvoeden ook als ‘appvoeden’. Op de Broedplaats Opvoeden.nl plaatsen we regelmatig een prikkelende blog over opvoeden.
Lees verder

28 mei 2014 - CJG app ’s-Hertogenbosch en Heusden niet langer beschikbaar

De CJG app van ’s-Hertogenbosch en Heusden is niet meer beschikbaar voor ouders en opvoeders. De inhoud van de app werd niet onderhouden door de ontwikkelaar, waardoor de content van Stichting Opvoeden.nl ook niet geactualiseerd werd.
Lees verder

21 mei 2014 - Goede voorlichting draagt bij aan preventie kindermishandeling

Volgens het onderzoeksrapport dat Kinderombudsman Marc Dullaert vandaag presenteert, kunnen gemeenten nog meer doen om kindermishandeling te voorkomen. Hij adviseert om het Kind Veilig Preventiepakket te gebruiken, ontwikkeld door Augeo, De Bernard van Leer Foundation en Stichting Kinderpostzegels. Onderdeel van dit pakket is betere voorlichting, bijvoorbeeld over geweldloos opvoeden of het shaken baby syndroom. De gevalideerde databank met opvoedinformatie voor ouders van Stichting Opvoeden.nl kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.
Lees verder

21 mei 2014 - SAM benoemd tot ‘Radicale Vernieuwer van de Toekomst’

Dankzij slim gebruik van de content van Stichting Opvoeden.nl is SAM van de gemeente Amsterdam gekozen tot een van de Radicale Vernieuwers van de Toekomst. Een jury onder leiding van ontwerper Daan Roosegaarde heeft uit meer dan 200 inzendingen de 14 beste vernieuwers van het jaar gekozen. Het gaat om mensen en organisaties die hun ideeën over sociale en duurzame vernieuwing in de praktijk brengen, vaak tegen de stroom in.
Lees verder

1 april 2014 - Betrouwbare jongereninformatie beschikbaar!

Wilt u jongeren voorzien van betrouwbare informatie over zaken als geld, seks of verslaving? Maak dan gebruik van de nieuwe online informatiebank voor jongeren van Stichting Opvoeden.nl.
Lees verder

1 april 2014 - Laura Kamphaus: "Gemeenten maak gebruik van de jongereninformatie"

Laura Kamphaus, strategisch beleidsadviseur bij de gemeente IJsselstein en lid van de Gebruikersraad van Stichting Opvoeden.nl, legt het uit: “Nuttige, toegankelijke én gevalideerde informatie ligt voor het oprapen. Gemeenten, stel die beschikbaar voor je inwoners!”
Lees verder

1 april 2014 - Keurmerk voor betrouwbare jongereninformatie

Stichting Opvoeden.nl voorziet de betrouwbare jongereninformatie, die sinds 1 april beschikbaar is, van een keurmerk. Het keurmerk betekent dat de informatie betrouwbaar en toegankelijk is. Want als jongeren vragen of problemen hebben, willen ze graag gemakkelijk en snel een goede oplossing vinden.
Lees verder

5 maart 2014 - Amsterdam biedt met SAM snelle zorg

De gemeente Amsterdam gebruikt de content van Stichting Opvoeden.nl op een slimme manier: zij biedt de gevalideerde informatie over opvoedvraagstukken aan op de website van Sociaal Amsterdam (SAM). Eventueel kunnen ouders of jongeren via de website direct een afspraak maken met een hulpverlener.
Lees verder

5 maart 2014 - Straks ook gevalideerde informatie voor jongeren

Wilt u jongeren helpen om gezond op te groeien? Wijs hen dan op betrouwbare informatie, hulp en ondersteuning. Stichting Opvoeden.nl stelt vanaf 1 april 2014 gratis gevalideerde informatie beschikbaar. Via verschillende digitale kanalen vinden jongeren dan dezelfde betrouwbare informatie over onderwerpen als alcohol, drugs, pesten, relaties en seks.
Lees verder

5 maart 2014 - Corrie Noom: "Gemeenten kunnen content veel breder inzetten"

Corrie Noom is wethouder Jeugd in de gemeente Zaanstad en voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Opvoeden.nl. “Gemeenten hebben de taak om ouders te ondersteunen bij de opvoeding. Stichting Opvoeden.nl doet dat met gevalideerde informatie. Gemeenten kunnen volgens mij nog wel breder gebruikmaken van deze waardevolle content."
Lees verder

5 maart 2014 - Hoe zorgen we voor ouderparticipatie?

Hoe kan Stichting Opvoeden.nl ouders en opvoeders het beste actief betrekken bij haar activiteiten? Om daarachter te komen heeft de stichting aan Stefanie Jansen van de JeugdZaak gevraagd onderzoek te doen naar wensen van ouders. Jansen: “Online informatie bieden is heel goed, maar veel ouders hebben ook behoefte aan offline informatie.”
Lees verder

24 februari 2014 - Broedplaats Opvoeden.nl gelanceerd voor professionals op GGD Kennisnet

Op het digitale platform GGD Kennisnet is de ‘Broedplaats Opvoeden.nl’ gelanceerd. Hier vinden professionals dezelfde gevalideerde informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid als op de website www.cjg.nl. De broedplaats is echter interactief: wie vanuit zijn expertise aanvullingen of verbeteringen heeft, kan dat laten weten. Zo groeit de basisbron voor ouders met waardevolle praktijkkennis van professionals.
Lees verder

3 februari 2014 - Onderzoek Maurice de Hond naar informatiebehoefte ouders

Maurice de Hond heeft in opdracht van Stichting Opvoeden.nl een onderzoek uitgevoerd naar de informatiebehoefte van ouders en opvoeders. Belangrijke uitkomst was dat ouders grote behoefte hebben aan objectieve, online informatie.
Lees verder

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u aan voor onze Nieuwsbrief en volg ons ook op Twitter!