over Ons

Stichting Opvoeden.nl beheert betrouwbare, gevalideerde informatie voor ouders, opvoeders en jongeren. Deze publieke informatiefunctie vloeit voort uit de wettelijke taak van gemeenten in het kader van het preventieve jeugdbeleid.

Onze missie

“Het bevorderen van het gezond opvoeden, opgroeien en ontwikkelen van een kind door het (online) aanbieden van eenduidige, gevalideerde informatie voor ouders, opvoeders en jongeren, die aansluit bij hun eigen behoeften en belevingswerelden.”

Onze opdrachtgevers

Stichting Opvoeden.nl is een initiatief vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Vanaf 1 januari 2015 worden wij gefinancierd vanuit het gemeentefonds van de VNG. Onze publieke informatiefunctie is dus voor én door gemeenten!