Betrouwbare, gevalideerde informatie voor ouders en opvoeders

Het geven van informatie en advies aan ouders en opvoeders is een van de functies van gemeenten en professionals. Ook online. Maar waar haalt u die informatie vandaan? En is die informatie dan wel betrouwbaar en in lijn met adviezen van de landelijke kennis- en thema-instituten?

Ouders online informeren

Stichting Opvoeden.nl biedt gevalideerde en eenduidige informatie aan over opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders en opvoeders. Onder andere gemeenten en CJG’s maken hier gebruik van, door de informatie op hun websites te plaatsen. Maar ook scholen, GGD'en en welzijnsorganisaties zijn van harte uitgenodig om de informatie te gebruiken.

Betrouwbaar en gevalideerd!

Alle ontwikkelde en door o.a. de kennis- en thema-instituten gevalideerde informatie is getoetst en voldoet aan de criteria met betrekking tot kwaliteit, betrouwbaarheid en toegankelijkheid.

Dit geldt niet alleen voor de huidige informatie maar ook voor toekomstige toe te voegen informatie. Voor het borgen van de actualiteit, de kwaliteit en de validatie van de huidige en de toekomstige informatie heeft Stichting Opvoeden.nl een redactieproces ontwikkeld waarbij zowel lokale praktijkprofessionals als landelijke kennis- en thema-instituten een belangrijke rol spelen.

Ook voor uw website

Wilt u de gevalideerde opvoedinformatie ook op uw website plaatsen? Dat kan! Lees de deelnamevoorwaarden op onze website en neem contact op met onze helpdesk.

Naar Opvoeden.nl

U vindt de gevalideerde informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid via steeds meer bestaande (digitale) kanalen en op de landelijke website Opvoeden.nl.

Opvoeden.nl banner