Standpunt Stichting Opvoeden.nl over vraag Staphorst

22 maart 2012

ROTTERDAM Gemeenten beslissen zelf of zij via hun CJG-website (Centrum voor Jeugd en Gezin) opvoedinformatie verstrekken aan ouders en opvoeders. En of zij daarvoor gebruikmaken van de gevalideerde informatie uit de landelijke CJG-informatiebank van Stichting Opvoeden.nl. Maar als ze daarvoor kiezen, dan zijn er spelregels. De Stichting Opvoeden.nl heeft deze regels opnieuw bekeken naar aanleiding van een vraag van Staphorst en is tot een standpunt gekomen.

Aangesloten gemeenten
Inmiddels hebben maar liefst 265 gemeenten gekozen voor de landelijke CJG-informatiebank. Deze gemeenten beschikken hierdoor over eenduidige, gevalideerde en betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders en opvoeders op hun CJG-websites. Zonder dat zij zelf tijd en geld hoeven te investeren in het onderhouden en actualiseren van deze informatie.

Spelregels
Elke gemeente die gebruikmaakt van de landelijke CJG-informatiebank van Stichting Opvoeden.nl, tekent de deelnamevoorwaarden. Hierin is opgenomen dat een gemeente lokale informatie kan toevoegen, maar de landelijke teksten inhoudelijk niet zelf mag wijzigen. Wel wordt hen gevraagd actief deel te nemen in het landelijke proces van actualisatie en verdere verbetering van de informatie.

Vraag Staphorst
De gemeente Staphorst heeft gevraagd om de teksten over onbedoelde zwangerschap te wijzigen voor publicatie op hun CJG-website. De Stichting Opvoeden.nl is vervolgens met deze vraag aan de slag gegaan met betrokken inhoudelijke partijen in de Landelijke Redactieraad. Inmiddels heeft dit geleid tot verbeterde teksten die weer aan alle gemeenten aangeboden kunnen worden.

Standpunt van de staatssecretaris
Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) heeft naar aanleiding van Kamervragen van Kamerlid Van der Staaij (SGP) gezegd: “Ik wil stimuleren dat alle kinderen en opvoeders beschikking hebben over actuele, gevalideerde en volledige informatie over opvoedvraagstukken waarmee iedere gemeente uit de voeten kan.” Ook Kamerlid Dijkstra (D66) heeft vragen gesteld naar aanleiding van deze kwestie.

Standpunt Stichting Opvoeden.nl
Stichting Opvoeden.nl vindt het belangrijk dat iedere ouder en opvoeder beschikt over eenduidige, volledige en betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Om die reden blijft de Stichting bij haar standpunt dat gemeenten, die zijn aangesloten en de deelnamevoorwaarden hebben getekend, geen inhoudelijke wijzigingen mogen doorvoeren in de landelijke CJG-informatiebank.

Voor gemeenten zijn andere mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het landelijke proces van aanvulling en kwalitatief verder verbeteren van de informatie. Dat is in deze kwestie ook zo gebeurd. Dankzij de vragen van Staphorst is de informatie over onbedoeld zwanger inmiddels aangepast door de redactieraad van Stichting Opvoeden.nl. De informatie is evenwichtiger gemaakt en vervolgens voor alle ouders weer beschikbaar. Een mooi voorbeeld van het proces dat de Stichting Opvoeden.nl faciliteert om alle betrokken partijen te betrekken in een gezamenlijk proces in het belang van eenduidige informatievoorziening aan ouders en opvoeders!

Gebruikersraad
Stichting Opvoeden.nl start binnenkort tevens met een gebruikersraad met een afvaardiging van deelnemende gemeenten. Op deze manier verwacht Stichting Opvoeden.nl de CJG-informatiebank nog beter te kunnen afstemmen op vragen en wensen vanuit gemeenten.

Missie Stichting Opvoeden.nl
De Stichting Opvoeden.nl is een publieke dienstverlenende organisatie en heeft als missie het bevorderen van het gezond opvoeden, opgroeien en ontwikkelen van een (ongeboren) kind door het online aanbieden van eenduidige gevalideerde informatie voor ouders en opvoeders. Deze informatie wordt primair via de websites van gemeenten en CJG’s aangeboden aan ouders en opvoeders.

Gevalideerde informatie
Alle informatie in de CJG-informatiebank is getoetst door kennis- en thema-instituten, professionals uit de lokale praktijk en ouders en opvoeders zelf. Hierdoor voldoet alle informatie aan de criteria met betrekking tot kwaliteit, betrouwbaarheid en toegankelijkheid. Dit geldt niet alleen voor de huidige informatie, maar ook voor nieuwe informatie.

Keurmerk
Omdat (aanstaande) ouders en opvoeders op internet overstelpt worden met informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid, is het van belang dat zij de informatie van de landelijke CJG-informatiebank kunnen herkennen als betrouwbare informatie. Stichting Opvoeden.nl heeft daarom een keurmerk ontwikkeld, dat binnenkort wordt geïntroduceerd.

 

 

<terug>