Stichting Opvoeden.nl start met Gebruikersraad

9 mei 2012

ROTTERDAM De landelijke CJG-informatiebank van Stichting Opvoeden.nl is dé online bron van eenduidige en betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders en opvoeders. Het redactieproces is inmiddels goed ingericht. Wat nog ontbreekt is een Gebruikersraad waarin een afvaardiging van gemeenten, als belangrijke stakeholder, is vertegenwoordigd.
 

Taken Gebruikersraad
Met de Gebruikersraad verwacht Stichting Opvoeden.nl de CJG-informatiebank nog beter te kunnen afstemmen op vragen en wensen vanuit gemeenten. De Gebruikersraad zal een belangrijke rol hebben om mee te denken met bestuurder en directie van Stichting Opvoeden.nl en als afvaardiging van alle gemeenten adviseren over lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de CJG-informatiebank.
 

Leden gezocht!
Voor de Gebruikersraad is Stichting Opvoeden.nl op zoek naar mensen afkomstig uit het gemeentelijk apparaat  die namens hun gemeente(n) inbreng kunnen hebben. De Gebruikersraad komt minimaal 2 keer per jaar bijeen. Daarnaast werkt Stichting Opvoeden.nl graag zo efficiënt mogelijk door digitaal of mobiel direct contact te zoeken met elkaar.

Wilt u graag meer informatie over de Gebruikersraad en/of namens uw gemeente plaatsnemen in de Gebruikersraad? Dan kunt u contact opnemen met Els Verkerk (directeur): els.verkerk@stichtingopvoeden.nl.
 

Over Stichting Opvoeden.nl
De Stichting Opvoeden.nl is een publieke dienstverlenende organisatie en heeft als missie het bevorderen van het gezond opvoeden, opgroeien en ontwikkelen van een (ongeboren) kind door het online aanbieden van eenduidige gevalideerde informatie voor ouders en opvoeders. Deze informatie wordt primair via de websites van gemeenten en CJG’s aangeboden aan ouders en opvoeders.
 

Aangesloten CJG’s
U vindt de teksten uit de CJG-informatiebank op een van de aangesloten CJG-websites.

 

<terug>