Voor en Door Ouders

De database met gevalideerde informatie voor ouders en opvoeders bestaat inmiddels uit ruim 2500 teksten over opvoeden, opgroeien en gezondheid.

Belangrijk uitgangspunt is dat de informatie aansluit op de behoeften van ouders en opvoeders en dat de informatie voldoende toegankelijk voor hen is.

Structureel redactieproces

Zowel de huidige als toekomstige teksten worden structureel getoetst op betrouwbaarheid en toegankelijkheid door kennis- en thema-instituten, betrokken beroepsverenigingen, een team van praktijkprofessionals en redacteurs. Samen vormen zij de Landelijke Redactie Raad.

Structurele ouderparticipatie

Stichting Opvoeden.nl ontwikkelt in het najaar van 2014 samen met de JeugdZaak een programma voor structurele ouderparticipatie. Het doel hiervan is om meer inzicht te krijgen in de vragen van ouders en de informatie beter af te stemmen op hun behoefte en belevingswereld.

Onderzoek uitvoeren

We laten regelmatig onderzoek uitvoeren onder ouders en opvoeders naar onder andere de toegankelijkheid, begrijpelijkheid, leesbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, vindbaarheid en toepasbaarheid van de informatie.

Webstatistieken analyseren

We houden webstatistieken bij van het gebruik van de informatie. Als we weten welke informatie ouders en opvoeders vaak raadplegen en welke informatie ze zoeken, kunnen we de informatie beter aansluiten op hun behoeften. Ook delen we statistiekinformatie met betrekking tot het gebruik van de content met onze afnemende partijen (met name gemeenten).