Voor Gemeenten

Bijna alle Nederlandse gemeenten zijn aangesloten op de gevalideerde informatie voor ouders en opvoeders van Stichting Opvoeden.nl.

Een mooi resultaat waar we best trots op zijn, omdat we op deze manier gezamenlijk bijdragen aan een eenduidige en gevalideerde informatievoorziening over opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders en opvoeders!

In het kader van uw preventiebeleid

Hoe kan uw gemeenten nog meer gebruikmaken van de gevalideerde informatie in het kader van uw preventiebeleid? Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van wijk- en buurtteams: zet de informatie of een link naar Opvoeden.nl op uw digitale wijkportal. Laat scholen en kinderopvanginstellingen binnen uw regio ook weten dat ze deze informatie of de link op hun website kunnen zetten. Kortom, alle loketten waar ouders met opvoedvragen komen, kunnen gratis gebruikmaken van de informatie en/of ernaar doorverwijzen.

Wil uw gemeente ook aansluiten op de gevalideerde informatie voor jongeren? Neem dan contact op met onze helpdesk.

Aangesloten gemeenten en CJG's

= Gemeente met de gevalideerde informatie van Stichting Opvoeden.nl.

= Gemeente zonder de gevalideerde informatie van Stichting Opvoeden.nl.