Voorwaarden

Wij hebben deelnamevoorwaarden opgesteld waarin specifieke randvoorwaarden zijn benoemd met betrekking tot het gebruikmaken van de gevalideerde informatie voor ouders, opvoeders en jongeren.

Zo vinden wij het belangrijk dat gemeenten zich inzetten om de professionals te betrekken bij het continue verrijkingsproces van de informatie. Het is echter niet toegestaan om wijzigingen in de content aan te brengen, aangezien wij anders geen verantwoordelijkheid meer kunnen dragen voor de kwaliteit en validatie van de informatie.

Download de voorwaarden: