Gebruikersvoorwaarden gevalideerde content stichting Opvoeden.nl

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de gevalideerde contentbronnen van Stichting Opvoeden.nl. Door het (laten) ophalen van de content via de API stem je in met deze voorwaarden.

  • Stichting Opvoeden.nl biedt de content gratis aan.
  • Afnemers mogen de content uitsluitend gratis ter beschikking stellenin een (digitale) toepassing met een maatschappelijk doel en in overeenstemming met deze voorwaarden.
  • Commerciële uitingen mogen niet direct in verband worden gebracht met de content.
  • Het intellectueel eigendomsrecht op de content blijft bij Stichting Opvoeden.nl.
  • Het keurmerk (bronvermelding) moet ongewijzigd en herkenbaar als onderdeel van de content worden geplaatst. Ander gebruik van het keurmerk is niet toegestaan zonder toestemming van Stichting Opvoeden.nl.
  • De content mag inhoudelijk niet gewijzigd worden.
  • De content mag uitsluitend gebruikt worden op een manier die de betrouwbaarheid waarborgt.
  • De technische documentatie voor het ophalen van de content maakt integraal deel uit van deze voorwaarden.
  • De content moet minimaal eenmaal per vier weken via de API worden opgehaald om de actualiteit van de content te waarborgen.
  • Als je instemt met deze voorwaarden, geef je toestemming dat Stichting Opvoeden.nl je contactgegevens opneemt in haar systemen. Stichting Opvoeden.nl gebruikt je gegevens alleen voor het doorgegeven van aanpassingen inde API-documentatie en de gebruikersvoorwaarden, en eventuele andere wijzigingen die verband houden met deze gebruikersvoorwaarden. Afnemers geven wijzigingen in de contactgegevens binnen vier weken door aan Stichting Opvoeden.nl.

Stichting Opvoeden.nl heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Afnemers worden hierover vooraf geïnformeerd. Heb je vragen over ander gebruik van de content of over deze voorwaarden, neem dan contact op met Stichting Opvoeden.nl via contact@stichtingopvoeden.nl of via 088-1180200.

Mei 2018

Contact

088-11 80 200
contact@stichtingopvoeden.nl

We zijn ook bereikbaar via Twitter en te volgen via LinkedIn.