Projecten

Met de betrouwbare opvoedinformatie die we ontwikkelen, dragen we bij in verschillende projecten. Hieronder vind je een overzicht van de projecten waar we op dit moment aan deelnemen of zelf zijn gestart. Via Twitter, LinkedIn en onze nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

De stem van ouders in het richtlijnenproces van de JGZ
Onze werkwijze op basis van evidence based practice
De integratie met GroeiGids-redactie
Nieuwe indeling van techniek en content
Betrouwbare JGZ-filmpjes met de stem van ouders centraal
Inforium: de nieuwe communicatietool tussen professionals en ouders
Gespreksvoering met ouders en jeugdigen (ZonMW-project)
Digitale magazines met preventieve, betrouwbare informatie voor basisschoolouders (ZonMW-project)

De stem van ouders in het richtlijnenproces van de JGZ

Onze ambitie is om ouders op twee manieren bij het richtlijnenproces van de jeugdgezondheidszorg te betrekken. Aan de ene kant door met deskundigen de relevante informatie voor ouders in richtlijnen te vertalen naar begrijpelijke opvoedinformatie. Aan de andere kant door via onder andere het Landelijk Ouderpanel de mening van ouders te vragen over adviezen en mogelijke wijzigingen in richtlijnen. Deze ambitie vervullen we samen met onder andere het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Bekijk hier wat we tot nu toe hebben bereikt.

Oplossingsrichtingen voor het versterken van onze werkwijze op basis van evidence based practice

We investeren veel in de validatie van opvoedinformatie en hebben bereikt dat we systematisch informatie ophalen uit de drie kennisbronnen wetenschap, praktijkprofessionals en opvoeders. Dit proces levert echter ook knelpunten en dilemma’s op. Is het voor alle betrokkenen duidelijk welk type informatie van hen verwacht wordt? Lukt het om de beste informatie uit elke bron te verkrijgen en welke methoden worden daartoe aangewend? Deze en andere vragen bespreken we in meetings waarin experts vanuit verschillende invalshoeken bijdragen aan het verbeteren van het validatieproces en de opvoedinformatie. Lees hier meer over evidence based practice en dit project.

Terug naar boven

De integratie met GroeiGids-redactie

Stichting Opvoeden.nl en GroeiGids willen elkaar versterken en van elkaars expertises en netwerk gebruik maken door hun redacties te integreren. Doel is om betrouwbare informatie te kunnen verspreiden aan een grote doelgroep en de rol en stem van de praktijkprofessional beter integreren en borgen. We werken toe naar een brede standaard en merkenbekendheid, vergelijkbaar met Thuisarts.nl, maar dan voor de informatie over opvoeden, opgroeien en jeugdgezondheid! Onze redacties komen regelmatig bijeen. In deze blog lees je meer over onze gezamenlijke ambitie.

Nieuwe indeling van techniek en content

De online wereld waarin ouders informatie ophalen, wordt steeds groter: van apps, websites, social media tot andere platforms. Om ouders via zoveel mogelijk kanalen van betrouwbare opvoedinformatie te voorzien, werken we hard aan een nieuwe indeling en techniek. Dit doen we samen met ICT-leveranciers en webbouwers die de informatie al afnemen, maar ook met de deskundigen uit onze Landelijke Redactieraad. We veranderen niets aan de inhoud van de informatie, maar wel aan de manier waarop deze in websites, apps en andere digitale toepassingen opgenomen kan worden. We maken het een stuk flexibeler om (delen van) de betrouwbare opvoedinformatie te gebruiken. Denk aan websites of tools die over een specifiek onderwerp gaan, bijvoorbeeld voeding of pesten. Via deze pagina blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Terug naar boven

Betrouwbare filmpjes met de stem van ouders centraal

Met een enthousiaste groep van 12 organisaties ontwikkelen we betrouwbare filmpjes waarin de stem van ouders centraal staat. We ontwikkelen gezamenlijk filmpjes over onderwerpen waar ouders de meeste vragen over hebben. Op die manier kunnen we met elkaar goed beeldmateriaal voor ouders ontwikkelen dat iedereen kan gebruiken en verspreiden. Bijvoorbeeld tijdens consulten, via social media of ander (online) contact met ouders. Op deze pagina lees je over de filmpjes die we tot nu toe ontwikkeld hebben en hoe je mee kunt doen.

Terug naar boven

Inforium: de nieuwe communicatietool tussen professionals en ouders

Hoe kunnen online en offline informatievoorziening in de (jeugd)gezondheidszorg elkaar versterken? Daar geeft Inforium antwoord op: de nieuwe communicatietool tussen ouders en professionals. Het online systeem maakt het voor professionals mogelijk om voorafgaand of na afloop van een gesprek een veilige mail naar ouders te sturen met daarin de besproken informatie. In deze mail wordt verwezen naar de betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid van Opvoeden.nl. JGZ Almere is de eerste organisatie die deze tool op dit moment in een pilotfase test. In dit artikel vertellen bedenker Markus Oei en Gerbrich Telderman van JGZ Almere meer.

Terug naar boven

Gespreksvoering met ouders en jeugdigen (ZonMW-project)

Er zijn 29 JGZ-richtlijnen waarvan 13 richtlijnen met een focus op psychosociale problemen van jeugdigen. Binnen deze richtlijnen wordt de communicatie met ouders en jeugdigen op verschillende manieren naar voren gebracht. In veel richtlijnen staat dat je in lastige situaties het beste een gesprek met ouders aan kunt gaan, maar wordt niet uitgelegd hoe je dat dan aanpakt. Er is daarom behoefte aan handvatten hiervoor. In een ZonMW-project werken we met o.a. TNO, Trimbos, GGD GHOR en het NCJ samen om tot een document te komen met tips voor gespreksvoering die professionals kunnen raadplegen. Wij hebben hieraan bijgedragen door ouders uit het Landelijk Ouderpanel te vragen naar hun ervaringen en behoeften met gesprekken met JGZ-professionals.

Digitale magazines met preventieve, betrouwbare informatie voor basisschoolouders (ZonMW-project)

Anticiperende voorlichting over opgroeien vanuit de JGZ richt zich tot nu toe vooral op de baby- en peuterfase. In de basisschoolleeftijd zijn er weinig contactmomenten met ouders. Daarnaast zijn contactmomenten nog veelal ingestoken op screening van het kind en nog te weinig op het ondersteunende gesprek met ouders. Hierdoor kloppen ouders in deze periode met vragen ook minder bij de JGZ aan. In dit ZonMW-project wordt het schema O&O (ontwikkelingsaspecten en omgevingsinteractie) van het NCJ omgebogen naar positieve, preventieve, praktische en leesbare informatie voor ouders van basisschoolkinderen in de vorm van digitale magazines die via de mail verstuurd worden. Om de inhoud van deze magazines te bepalen, vroegen we ouders uit het Landelijk Ouderpanel om input. De onderzoeksresultaten vind je hier. Bekijk ook deze infographic over het project.

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor een van onze nieuwsbrieven.

Ja, ik meld me aan!